หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงานจ้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง


# สังกัด เอกสารแนบ

สถานที่รายงานตัว ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | เดินทางตามแผนที่ คลิกที่นี่